Projekt för större biologisk mångfald runt Stenshuvud

Under 2021 initierade Pollinera Sverige ett pionjärprojekt på Österlen. Stenshuvuds nationalpark och Kiviks Musteri – som är nära grannar – slår sig samman för att öka den biologiska mångfalden i sin närmiljö.

– Området vi befinner oss i är unikt på många sätt. Vi vill tillsammans arbeta för att bevara artrikedom och mångfald och speciellt fokusera på att skapa gynnsamma förhållanden för alla bin, humlor och andra nyttodjur i vårt område, berättar Jan Flemming Jensen som är odlingschef på Kiviks musteri.

vlpuiiztni2dvnufsydl

 Jan Flemming Jensen på Kiviks Musteri och Simon Lundin på Nationalparken Stenshuvud.

I nationalparken och på naturum satsar man under kommande säsong stort på att sprida kunskap om vilda bin och deras behov av föda och bostäder.
– Genom att Kiviks Musteri med sin äppelodling och musteri är ett besöksmål i direkt anslutning till nationalparken kan vi tillsammans bidra till att besökare får kunskap om både odlad och vild natur. Många besökare här i området vandrar mellan våra enheter, berättar Simon Lundin, biolog och guide på naturum Stenshuvud.
Kiviks musteri
Innehållet i projektet lanseras till den årligen återkommande Pollineringsveckan i slutet av maj, och under Biologiska mångfaldens dag 22 maj hålls en rad föreläsningar, visningar och guidningar.

Aktörerna har tre gemensamma mål: att bygga upp ett långsiktigt lokalt samarbete för mångfald, skapa plats för forskning, testodlingar och miljöfrämjande insatser, samt att inspirera och sprida kunskap till allmänheten. I detta ingår försöksprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Uppsala och olika samarbeten med forskare vid Lunds universitet. Samarbete sker också med EU-projektet Beespoke, som ska förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer genom insådd av lokala blommande växter. Även Naturskolan Österlen kommer att vara engagerade i projektet.

På naturum Stenshuvud satsar man på boplatser för pollinatörer under våren 2021 och på Kiviks Musteri påbörjas anläggningen av en mångfaldsträdgård i odlingarna.
– Här ska vi inspirera besökare och visa hur man med enkla medel kan bidra till större mångfald i sin egen trädgård eller odlingsyta, säger Jan Flemming Jensen.

Blommande växter hela sommarsäsongen är till exempel avgörande för bin och humlor.
– I våra odlingar har vi sedan länge samarbete med SLU i Alnarp och det pågår försök att så in olika växter för att undersöka hur öka andelen nyttodjur kan öka, berättar Jan Flemming Jensen.