Den svenska mustproduktionen är inne i en expansiv fas. Just nu växer näringen med 40 procent varje år och ökningen ser ut att hålla i sig. De skånska mustmakarna ligger i topp – vilket också bekräftades under Must SM 2018 då det blev skåningar på samtliga pallplatser.
– Trenden går mot syrligare muster och bredden på produkterna har ökat, säger Titti Qvarnström, gastronomisk rådgivare i Livsmedelsakademins projekt Pilot Dryck.